Designed and built with care, filled with creative elements

Sosyal Medyada Biz:

Top
a
  /  Eğitim   /  Okul Öncesi Eğitim Nedir?

Okul Öncesi Eğitim Nedir?

Okul Öncesi Eğitimin Tanımı

Gelişimsel bir olgu olan eğitim; doğumdan ölüme kadar her periyotta kişilerin ihtiyaçlarına cevap vererek bireysel ve toplumsal kazanımlar elde etmeye çalışılan bir kavram olarak kullanılmıştır.

İnsanların kendilerini geliştirmek için kullandıkları en temel bir araç olan eğitim; anne karnından başlayarak kişilerin istedikleri yaş dönemine kadar devam etmekte ve bu süreçte hayat tarz ve nizamını etkilemektedir.

Çeşitli dönemlere ayrılan eğitimin temelini oluşturan okul öncesi eğitim; çocuğun doğumundan ilköğretime başlayıncaya kadar tüm yaşantısını içeren bir eğitim sürecidir. Literatürdeki okul öncesi eğitim tanımlamalarına bakacak olursak;

En geniş anlamıyla okul öncesi eğitimi açıklayan Rengin Zembat; “çocuğun doğumundan ilkokula kadar, çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayıcı, olumlu kişiliğin temelinin atıldığı yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitim şekli” olarak okul öncesi eğitimi tanımlamaktadır.

Örgün eğitimde kullanılan anlamı açısından okul öncesi eğitim Zeynep Cihandide’ye göre; “zorunlu ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimi, planlanmış bir ortam içinde sağlayan ve onları ilköğretime hazırlayan bir eğitim kademesidir. Kısaca 0 – 6 yaş çocuğunun tüm gelişimlerine yardım etmek amacı taşıyan ve bu amaca ulaşmak için verilen düzenli, sistemli eğitime okul öncesi eğitim denir.

Özetlemek gerekirse, okul öncesi eğitim; çocuğun dünyaya gelmesiyle başlayan ve 0-6 yaş aralığını kapsayan, bu zaman dilimde çocuğun zihinsel, duygusal, fiziksel, kişisel, psikomotor, yabancı dil, sosyal ve özbakım gibi tüm gelişim alanlarını destekleyen, bu süreçte bireysel farklılıklara ve gelişim özelliklerine dikkat eden, bireydeki potansiyeli meydana çıkarmayı hedefleyen, kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek için verilen sistemli ve planlı bir eğitim sürecidir. Bu eğitim sürecinde, toplumun özelliklerini yadsımadan, kendi kültürü dâhilinde kültürel ve toplumsal değerleri özümseyen bireyler yetiştirmek okul öncesi dönemde oldukça önemlidir. Okula hazırlık süresine temel teşkil eden okul öncesi eğitimde, bireyin bilişsel ve duygusal-sosyal yeterliliklere ulaşması, çocuklara nitelikli bir çevre sağlanması ve ailelerin okula ve eğitime dâhil edilmesi okul öncesi eğitimin nitelikli olması açısından son derece önemli noktalardır.

Post a Comment

çelik kapı fiyatları
sanal ofis
patent
ingilizce kursu ankara
seo
ankara ingilizce kursları
konya avukat
ankara dershane