Designed and built with care, filled with creative elements

Ortaokul Genel İngilizce B1 B2
MONTH 1
THEME OF THE MONTH : BASICS
MONTH 2
THEME OF THE MONTH : EXTREME LIVING
MONTH 3
THEME OF THE MONTH : A BALANCING ACT
MONTH 4
THEME OF THE MONTH : STRANGE STORIES
MONTH 5
THEME OF THE MONTH : ADVENTURE
MONTH 6
THEME OF THE MONTH : LET’S TALK
MONTH 7
THEME OF THE MONTH : FEARS
MONTH 8
THEME OF THE MONTH : SCHOOL LIFE
MONTH 9
THEME OF THE MONTH : GREEN PLANET

Sosyal Medyada Biz:

Top

Ortaokul Genel İngilizce B1 B2

Kurs Hakkında

Haftaiçi 2 gün haftada 4 saat öğrencilere 4 dil becerisini de edindirmeyi amaçlayan bu programda Cambridge yayınlarının Eyes Open serisi takip edilir. Öğrencilere programa başlamadan seviye tespit sınavı uygulanır ve uygun görülen seviye sınıfına öğrenci yerleştirilir. Gramer bilgisinin nasıl verildiği biz Mr.B olarak çok önemlidir. İngilizcenin yaparak yaşayarak doğal öğrenme sürecini bozmadan verdiğimiz bu eğitimde öğrencilere gramer bilgileri kalıplar ve günlük konuşmaların içinde verilir. Ortaokul boyunca devam eden bu programda her sene bir üst kura atlanır. Programın sonunda öğrencilerin ortaokul İngilizcesi kapsamında İngilizce yazabilmesi, duyduğunu anlayabilmesi, doğru konuşabilmesi ve hızlı ve doğru bir şekilde okuyabilmesi amaçlanır. 2 okul dönemi boyunca devam eder ve toplam 152 saat dersten oluşur.

Kurs İçeriği

MONTH 1
THEME OF THE MONTH : BASICS

AIM : Vocabulary: Meeting peopls, routines, free-time activities, adjectives, adverbs Grammar: Wh- questions, comparatives, superlatives, past simple, grammar reference Speaking and listening: Meeting people, do you often lose things?

MONTH 2
THEME OF THE MONTH : EXTREME LIVING

AIM : Vocabulary: Extreme weather Grammar: Present simple vs present cont., past simple vs. past cont. Reading & Vocabulary: Blog, words in context, magazine art, prep. Phrases Listening & Vocabulary: A conversation, survival essentials Speaking: Which do you prefer, towns and cities or the countryside? Writing: An email to a friend, opening and closing an email

MONTH 3
THEME OF THE MONTH : A BALANCING ACT

AIM : Vocabulary: Priorities Grammar: Should/must, don't have to/mustn't Reading & Vocabulary: Magazine art, verb+noun collocations, art, prepositions Listening & Vocabulary: Radio interview, performing Speaking: What makes a good friend? Writing: A competition entry, avoiding repetition

MONTH 4
THEME OF THE MONTH : STRANGE STORIES

AIM : Vocabulary: Art around us, go there Grammar: Present perfect for indefinite times, ever/never Reading & Vocabulary: Online debate, web page, A world of music Listening & Vocabulary: An interview, musical instruments Speaking: Have you ever been to a concert? Writing: An internet post

MONTH 5
THEME OF THE MONTH : ADVENTURE

AIM : Vocabulary: Expressions with go Grammar: Present perfect with still/yet/already/just/for/since Reading & Vocabulary: Online ads, context, poster presentation, Australia Listening & Vocabulary: An interview, phrasal verbs Speaking: What's the most exciting thing you've ever done? Writing: Travel blog

MONTH 6
THEME OF THE MONTH : LET’S TALK

AIM : Vocabulary: Communication Grammar: Will, might/may +adv of possibility, first conditional, be able to Reading & Vocabulary: Survey, comm collocations, art, phrasal verbs, future language Listening & Vocabulary: Short conversations, communicative verbs Speaking: Have you ever given a class presentation? Writing: Introducing points and arguments

MONTH 7
THEME OF THE MONTH : FEARS

AIM : Vocabulary: Fears Grammar: Be going to/will/present cont, quantifiers, a little/few Reading & Vocabulary: Advice column, prep phrases, art, opposites, Ancient Maya Calen. Listening & Vocabulary: Conversation between friends, -ed/-ing adj, bored/boring Speaking: What are you afraid of? Writing: Email to a friend, introducing news and explaining

MONTH 8
THEME OF THE MONTH : SCHOOL LIFE

AIM : Vocabulary: Life at school Grammar: Second conditional Reading & Vocabulary: Student blog, art, phrasal verbs, Playing with Maths Listening & Vocabulary: A discussion, make and do Speaking: Who would you talk to if you needed advice? Writing: A problem page, summarising a problem and giving advice

MONTH 9
THEME OF THE MONTH : GREEN PLANET

AIM : Vocabulary: Materials, the and plural nouns, stress in compound words Grammar: Present simple passive, past simple passive Reading & Vocabulary: Art.,context, art., phrasal verbs, Build it better Listening & Vocabulary: Class presentation, energy issues Speaking: What kind of voluntary work can you do in your school or town? Writing: Newspaper art., using direct speech

sanal ofis ankara