Designed and built with care, filled with creative elements

Ortaokul Genel İngilizce A1 A2
MONTH 1
THEME OF THE MONTH : BASICS
MONTH 2
THEME OF THE MONTH : PEOPLE
MONTH 3
THEME OF THE MONTH : IT’S YOUR LIFE
MONTH 4
THEME OF THE MONTH : SCHOOLDAYS
MONTH 5
THEME OF THE MONTH : FOOD
MONTH 6
THEME OF THE MONTH : ANIMAL WORLD
MONTH 7
THEME OF THE MONTH : CITY LIFE
MONTH 8
THEME OF THE MONTH : SPORT
MONTH 9
THEME OF THE MONTH : HOLIDAYS

Sosyal Medyada Biz:

Top

Ortaokul Genel İngilizce A1 A2

Kurs Hakkında

Haftaiçi 2 gün haftada 4 saat öğrencilere 4 dil becerisini de edindirmeyi amaçlayan bu programda Cambridge yayınlarının Eyes Open serisi takip edilir. Öğrencilere programa başlamadan seviye tespit sınavı uygulanır ve uygun görülen seviye sınıfına öğrenci yerleştirilir. Gramer bilgisinin nasıl verildiği biz Mr.B olarak çok önemlidir. İngilizcenin yaparak yaşayarak doğal öğrenme sürecini bozmadan verdiğimiz bu eğitimde öğrencilere gramer bilgileri kalıplar ve günlük konuşmaların içinde verilir. Ortaokul boyunca devam eden bu programda her sene bir üst kura atlanır. Programın sonunda öğrencilerin ortaokul İngilizcesi kapsamında İngilizce yazabilmesi, duyduğunu anlayabilmesi, doğru konuşabilmesi ve hızlı ve doğru bir şekilde okuyabilmesi amaçlanır. 2 okul dönemi boyunca devam eder ve toplam 152 saat dersten oluşur.

Kurs İçeriği

MONTH 1
THEME OF THE MONTH : BASICS

AIM : Vocabulary: Alphabet, numbers, time, classroom objects, days of the week, months and dates, countries, nationalities, and languages, personal pronouns and adj Grammar: Prepositions of place, this, that, these, those, possessive adj and pronouns, possessive 's be: affirmative, negative, questions Speaking and listening: What's your name?, Where are you from?, asking to clarify

MONTH 2
THEME OF THE MONTH : PEOPLE

AIM : Vocabulary: Alphabet, numbers, time, classroom objects, days of the week, months and dates, countries, nationalities, and languages, personal pronouns and adj Grammar: Prepositions of place, this, that, these, those, possessive adj and pronouns, possessive 's be: affirmative, negative, questions Speaking and listening: What's your name?, Where are you from?, asking to clarify

MONTH 3
THEME OF THE MONTH : IT’S YOUR LIFE

AIM : Vocabulary: Daily routines Grammar: present simple, adv of frequency, questions in simple Reading & Vocabulary: Online forum, blog, chinese gymnast Listening & Vocabulary: After school activities Speaking: What do you do after school? Writing: Blog post

MONTH 4
THEME OF THE MONTH : SCHOOLDAYS

AIM : Vocabulary: Places in a school Grammar: Can for ability/permission, object pronouns, like/mind/love Reading & Vocabulary: Magazine article, profile, South African schoolgirl Listening & Vocabulary: Podcast of school subjects Speaking: Can you use your mobile phone at school? Writing: An email

MONTH 5
THEME OF THE MONTH : FOOD

AIM : Vocabulary: Food Grammar: Countable/uncountable nouns, a/an/some/any,there is/are Reading & Vocabulary: Magazine article, magazine interview, dabbawallas Listening & Vocabulary: Meals and courses Speaking: Ordering food Writing: A report

MONTH 6
THEME OF THE MONTH : ANIMAL WORLD

AIM : Vocabulary: Animals, irregular plurals Grammar: Present continuous vs present simple Reading & Vocabulary: A quiz, adv of movement, animals in the city Listening & Vocabulary: Conversation, action verbs Speaking: Do you like going to museums? Writing: Description of an animal, positions of adjectives

MONTH 7
THEME OF THE MONTH : CITY LIFE

AIM : Vocabulary: Places in town Grammar: Was/were, past simple, regular and irregular Reading & Vocabulary: Information text, extreme adj, blog, crossing cities Listening & Vocabulary: Places in town Speaking: Where do you usually go with your friends? Writing: A description of a place

MONTH 8
THEME OF THE MONTH : SPORT

AIM : Vocabulary: Sports and activities, play or do Grammar: Past simple questions: yes/no, wh-, questions in past tense Reading & Vocabulary: FAQs, adv, An article, irregular plurals, The bowler Listening & Vocabulary: A conversation, Clothes Speaking: What's your favourite sport and why?, expressing interest Writing: A biography, prepositions of time and place

MONTH 9
THEME OF THE MONTH : HOLIDAYS

AIM : Vocabulary: Seasons and weather Grammar: Be going to, future with will/won't Reading & Vocabulary: Web page, collocations, Alaska, An information brochure, adj Listening & Vocabulary: A conversation, landscapes Speaking: Where do you like going on holiday? Writing: An email, starting and finishing an email

sanal ofis ankara